Wyszukiwanie w mediatece:

Wernisaż wystawy fotografii Krzysztofa Furmanka poświęconej Teatrowi Ósmego Dnia

Wernisaż wystawy fotografii Krzysztofa Furmanka poświęconej Teatrowi Ósmego Dnia. Na zdjęciu miedzy od lewej: Stefania Gardecka, Ludwik Flaszen, Katarzyna Osińska, Zbigniew Osiński (tyłem), Torgeir Wethal, 25 maja 1991

fot. Bruno Chojak

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl