Wyszukiwanie w mediatece:

Wernisaż wystawy „Ryszard Cieślak w Teatrze Laboratorium we Wrocławiu”

Wernisaż wystawy „Ryszard Cieślak w Teatrze Laboratorium we Wrocławiu”, według projektu Michała Jędrzejewskiego. W centrum Stefania Gardecka, Tadeusz Burzyński i Janusz Degler, Muzeum Historyczne we Wrocławiu, 21 marca 1991

fot. Bruno Chojak

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl