Wyszukiwanie w mediatece:

Wystąpienie Jerzego Prokopiuka

Wystąpienie Jerzego Prokopiuka w ramach sympozjum „Inspiracje antropozoficzne w teatrze XX wieku”. Na zdjęciu między innymi Jerzy Prokopiuk i Zbigniew Osiński, Ośrodek Grotowskiego, 28 października 1990

fot. Bruno Chojak

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl