Wyszukiwanie w mediatece:

Pokaz ćwiczeń aktorskich według metody Michaiła Czechowa

Pokaz ćwiczeń aktorskich według metody Michaiła Czechowa prowadzonych przez Mariusza Orskiego w ramach sympozjum „Inspiracje antropozoficzne w teatrze XX wieku”. Na zdjęciu Mariusz Orski z grupą, Ośrodek Grotowskiego, 27 października 1990

fot. Bruno Chojak

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl