Wyszukiwanie w mediatece:

Brzezinka

Brzezinka, budynek z zewnątrz, na pierwszym planie maszt z flagą, wykorzystany w ramach warsztatu Reny Mireckiej w dniach 3–13 sierpnia 1990, sierpień 1990

fot. Bruno Chojak

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl