Wyszukiwanie w mediatece:

Brzezinka

Brzezinka, sala ćwiczeń. Na zdjęciu podświetlany szyld Teatru Laboratorium, elementy architektury do przedstawień Akropolis i Książę Niezłomny, sierpień 1990

fot. Bruno Chojak

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl