Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: uczestniczka warsztatów i Jorge Parente

Głos i Ciało
Warsztaty prowadzone przez Jorge’a Parente w asyście Zoé Ogeret
11–16 marca 2013
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

 

Od lewej: uczestniczka warsztatów i Jorge Parente
Fot. Karol Jarek
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl