Wyszukiwanie w mediatece:

Na zdjęciu: Jorge Parente

Głos i Ciało
Warsztaty prowadzone przez Jorge’a Parente, w asyście Zoé Ogeret
5–9 kwietnia 2019
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Studio Na Grobli

 
Na zdjęciu: Jorge Parente
Fot. Tobiasz Papuczys
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl