Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: uczestnik warsztatów i Jorge Parente

Głos i Ciało
Warsztaty prowadzone przez Jorge’a Parente
16–17 czerwca 2012
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Studio Na Grobli

 

Od lewej: uczestnik warsztatów i Jorge Parente
Fot. Irena Lipińska
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl