Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Krystyna Ułamek, Eugenio Barba, Marie Śmierowska (tłumaczka)

Barter albo o (wzajemnym) karmieniu się wspólnoty, spotkanie z Eugeniem Barbą prowadzone przez Magdalenę Hasiuk i Krystynę Ułamek w ramach cyklu „Śniadanie w procesie” podczas Olimpiady Teatralnej „Świat miejscem prawdy” Wrocław 2016
24 października 2016
Wrocław, Barbara: infopunkt, kawiarnia, kultura

 

Od lewej: Krystyna Ułamek, Eugenio Barba, Marie Śmierowska (tłumaczka)
Fot. Maciej Zakrzewski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl