Wyszukiwanie w mediatece:

Spotkanie z Eugeniem Barbą poświęcone jego książce The Moon Rises from the Ganges: My Journey Through Asian Acting Techniques
22 września 2015
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Studio Na Grobli

 

Od lewej: Jadwiga M. Rodowicz, Eugenio Barba
Fot. Eduardo González Cámara
Źródło: Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl