Wyszukiwanie w mediatece:

Na zdjęciu: Iben Nagel Rasmussen

Laboratorium humanistyki, spotkanie z okazji 25. rocznicy powstania Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych
19 czerwca 2015
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

 

Na zdjęciu: Iben Nagel Rasmussen
Fot. Tobiasz Papuczys
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl