Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Iben Nagel Rasmussen, Eugenio Barba, Julia Varley, Wojciech Dudzik

50 lat Odin Teatret, spotkanie z zespołem Odin Teatret
8 września 2014
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

 

Od lewej: Iben Nagel Rasmussen, Eugenio Barba, Julia Varley, Wojciech Dudzik
Fot. Maciej Zakrzewski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Maurizio Buscarino: info@mauriziobuscarino.it