Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Roberta Carreri, Lech Raczak (w głębi), Jan Ferslev

Odin Teatret we Wrocławiu, wystawa fotograficzna dokumentująca wizyty Odin Teatret w Ośrodku i Instytucie Grotowskiego
8 września 2014
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, CaféTHEA

 

Od lewej: Roberta Carreri, Lech Raczak (w głębi), Jan Ferslev
Fot. Maciej Zakrzewski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl