Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Miłosława Cieślak, Tage Larsen, Jan Ferslev, Krystyna Krotoska, Stanis

Rejs po Odrze z zespołem Odin Teatret
8 września 2014
Wrocław

 

Od lewej: Miłosława Cieślak, Tage Larsen, Jan Ferslev, Krystyna Krotoska, Stanisław Krotoski, Zbigniew Osiński (pierwszy rząd), Bruno Chojak, Janusz Degler, Anne Savage, Donald Kitt, Iben Nagel Rasmussen, Jarosław Fret, Józef Kelera (drugi rząd), Leszek Mądzik, Julia Varley, Roberta Carreri, Eugenio Barba, Leszek Kolankiewicz, Mieczysław Janowski, Kai Bredholt, Stefania Gardecka, Wojciech Dudzik
Fot. Maciej Zakrzewski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl