Wyszukiwanie w mediatece:

Na zdjęciu: Julia Varley i uczestnicy treningu

Odin Festival, zorganizowany z okazji pięćdziesięciolecia Odin Teatret; trening głosowy z Julią Varley
5 września 2014
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Studio Na Grobli (Sala Studyjna)

 

Na zdjęciu: Julia Varley i uczestnicy treningu
Fot. Maciej Zakrzewski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl