Wyszukiwanie w mediatece:

Na zdjęciu: Anne Savage i uczestnicy Odin Festival

Odin Festival, zorganizowany z okazji pięćdziesięciolecia Odin Teatret; spotkanie z Anne Savage
4 września 2014
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Studio Na Grobli (Sala Prób)

 

Na zdjęciu: Anne Savage i uczestnicy Odin Festival
Fot. Maciej Zakrzewski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl