Wyszukiwanie w mediatece:

Na zdjęciu: Kai Bredholt i uczestnicy Odin Festival

Odin Festival, zorganizowany z okazji pięćdziesięciolecia Odin Teatret; przygotowania do barteru
3 września 2014
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Studio Na Grobli (Sala Studyjna)

 

Na zdjęciu: Kai Bredholt i uczestnicy Odin Festival
Fot. Maciej Zakrzewski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl