Wyszukiwanie w mediatece:

Na zdjęciu: Iben Nagel Rasmussen, w głębi od lewej: Roberta Carreri, Torgeir Wet

Spotkanie z Eugeniem Barbą i aktorami Odin Teatret, połączone z pokazem fragmentów spektaklu Kaosmos
29 września 1993
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Sala Teatru Laboratorium

 

Na zdjęciu: Iben Nagel Rasmussen, w głębi od lewej: Roberta Carreri, Torgeir Wethal, Eugenio Barba, Jacek Dobrowolski (tłumacz)
Fot. Jerzy Lajstowicz
Źródło: Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl