Wyszukiwanie w mediatece:

Na zdjęciu: Roberta Carreri i uczestnicy treningu

Odin Festival, zorganizowany z okazji pięćdziesięciolecia Odin Teatret; trening z Robertą Carreri
3 września 2014
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Studio Na Grobli (Sala Prób)

 

Na zdjęciu: Roberta Carreri i uczestnicy treningu
Fot. Maciej Zakrzewski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl