Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Eugenio Barba, Leszek Kolankiewicz

Spotkanie z Eugeniem Barbą prowadzone przez Leszka Kolenkiewicza, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Świat miejscem prawdy” podczas Roku Grotowskiego 2009
16 czerwca 2009
Wrocław, Wrocławski Teatr Lalek

 

Od lewej: Eugenio Barba, Leszek Kolankiewicz
Fot. Francesco Galli
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl