Wyszukiwanie w mediatece:

Na zdjęciu: Eugenio Barba, Julia Varley

Próba do spektaklu Ur-Hamlet, pokazywanego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Świat miejscem prawdy”
14–17 czerwca 2009
Wrocław, Arsenał Miejski

 

Na zdjęciu: Eugenio Barba, Julia Varley
Fot. Francesco Galli
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl