Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Else Marie Laukvik, Georges Banu

Konferencja Grotowski: Co było, co jest. I co jest do zrobienia (13–15 stycznia 2009); wystąpienie Else Marie Laukvik „Shining up the Grotowski Room”. Memories of an Actress
13 stycznia 2009
Wrocław, Aula Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

 

Od lewej: Else Marie Laukvik, Georges Banu
Fot. Maciej Zakrzewski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl