Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Eugenio Barba i Leszek Kolankiewicz

Spotkanie poświęcone polskiemu wydaniu książki Eugenia Barby Canoe z papieru. Traktat o Antropologii Teatru, z udziałem autora i Leszka Kolankiewicza
18 maja 2007
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Kinowa

Od lewej: Eugenio Barba i Leszek Kolankiewicz
Fot. Łukasz Giza
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl