Wyszukiwanie w mediatece:

Na zdjęciu: Iben Nagel Rasmussen

Spotkanie poświęcone pamięci Ryszarda Cieślaka w 70. rocznicę jego urodzin, z udziałem Jairo Cuesty i Iben Nagel Rasmussen
14 maja 2007
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

 

Na zdjęciu: Iben Nagel Rasmussen
Fot. Łukasz Giza
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl