Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Pura Desa Ensemble, Ileana Citaristi, Akira Matsui, Iben Nagel Rasmuss

Uczestnicy sympozjum Improwizacja: pamięć, powtórzenie w ramach XIV sesji Międzynarodowej Szkoły Antropologii Teatru (ISTA)
8–10 kwietnia 2005
Wrocław, Teatr Polski, Scena na Świebodzkim

Od lewej: Pura Desa Ensemble, Ileana Citaristi, Akira Matsui, Iben Nagel Rasmussen, Jan Ferslev, Kai Bredholt, Thomas Leabhart, Augusto Omolú, Cleber da Paixão, Annada Prassana Pattainak
Fot. Tomasz Hołod
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl