Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Jarosław Fret, Stefania Gardecka

XIV sesja Międzynarodowej Szkoły Antropologii Teatru (ISTA) Improwizacja: pamięć, powtórzenie, nieciągłość
6 kwietnia 2005
Krzyżowa, Ośrodek Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

 

Od lewej: Jarosław Fret, Stefania Gardecka
Fot. Francesco Galli
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl