Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Julia Varley, Iben Nagel Rasmussen

Barter w ramach XIV sesji Międzynarodowej Szkoły Antropologii Teatru (ISTA) Improwizacja: pamięć, powtórzenie, nieciągłość
6 kwietnia 2005
Krzyżowa, Ośrodek Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Od lewej: Julia Varley, Iben Nagel Rasmussen
Fot. Francesco Galli
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl