Wyszukiwanie w mediatece:

Warsztaty tańca odissi z Ileaną Citaristi podczas XIV sesji Międzynarodowej Szko

Warsztaty tańca odissi z Ileaną Citaristi podczas XIV sesji Międzynarodowej Szkoły Antropologii Teatru (ISTA)
1–7 kwietnia 2005
Krzyżowa, Ośrodek Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Fot. Francesco Galli
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl