Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Torgeir Wethal, Iben Nagel Rasmussen, Zbigniew Osiński

Wizyta Odin Teatret we Wrocławiu, podczas której odbyły się pokazy spektaklu Talabot, prezentacja zespołowa Jak powstał „Talabot”, pokaz pracy Julii Varley oraz pokazy filmowe
17–24 maja 1991
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Sala Kinowa

 

Od lewej: Torgeir Wethal, Iben Nagel Rasmussen, Zbigniew Osiński
Fot. Bruno Chojak
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl