Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Ryszard Cieślak (Ciemny), Zbigniew Cynkutis (Łazarz), Elizabeth Albaha

Apocalypsis cum figuris
Instytut Badań Metody Aktorskiej – Teatr Laboratorium
Scenariusz i reżyseria: Jerzy Grotowski, współreżyseria: Ryszard Cieślak
Premiera: Wrocław, 11 lutego 1969 (oficjalna)

 

Opis: spektakl; Wenecja, wrzesień–październik 1975
Od lewej: Ryszard Cieślak (Ciemny), Zbigniew Cynkutis (Łazarz), Elizabeth Albahaca (Maria Magdalena)
Fot. Lorenzo Capellini
Źródło: Zbiory Lorenza Capelliniego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Lorenzo Capellini: lorenzcapellini@gmail.com