Wyszukiwanie w mediatece:

Wernisaż wystawy „Jerzy Gurawski – doktor przestrzeni teatralnej”

Spotkanie z Jerzym Gurawskim towarzyszące wernisażowi wystawy szkiców i projektów Artysty zatytułowanej „Jerzy Gurawski – doktor przestrzeni teatralnej”, 6 października 1990.

W centrum: Urszula Bielska, Jerzy Gurawski i Andrzej Bielski

fot. Bruno Chojak

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl