Wyszukiwanie w mediatece:

Spotkanie z Eugeniem Barbą i zespołem Odin Teatret

Spotkanie z zespołem Odin Teatret w sali kinowej Ośrodka Grotowskiego, 30 września 1993.

Na zdjęciu: Iren Flaszen, Torgeir Wethal, Teresa Błajet-Wilniewczyc

fot. Bruno Chojak

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl