Wyszukiwanie w mediatece:

Spotkanie z Eugeniem Barbą i zespołem Odin Teatret

Julia Varley – pokaz prac aktorów z przygotowań do przedstawienia Kaosmos, 29 września 1993.

Na zdjęciu widoczni również: Jan Ferslev, Frans Winther, Roberta Carreri, Torgeir Wethal, Eugenio Barba, Iben Nagel Rasmussen

fot. Bruno Chojak

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl