Wyszukiwanie w mediatece:

Spotkanie z Eugeniem Barbą i zespołem Odin Teatret

Tina Nielsen – pokaz prac aktorów z przygotowań do przedstawienia Kaosmos, 29 września 1993

Na zdjęciu widoczni również: Frans Winther, Jan Ferslev, Jan Dobrowolski (tłumacz spotkania), Iben Nagel Rasmussen, Kai Bredholt

fot. Bruno Chojak

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl