Wyszukiwanie w mediatece:

Spotkanie z Eugeniem Barbą i zespołem Odin Teatret

Spotkanie z Eugeniem Barbą i zespołem Odin Teatret, połączone z pokazem prac aktorów z ich przygotowań do przedstawienia Kaosmos, 29 września 1993

fot. Bruno Chojak

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl