Wyszukiwanie w mediatece:

Promocja książki Zbigniewa Osińskiego

Promocja książki Zbigniewa Osińskiego Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice, Wydawnictwo „Pusty Obłok”, Warszawa 1993, z udziałem: Eugenia Barby, Tadeusza Burzyńskiego, Janusza Deglera i Józefa Kelery; 28 września 1993.

Przy stole widoczni od lewej: Eugenio Barba, Janusz Degler, Zbigniew Osiński

fot. Bruno Chojak.

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl