„Wtedy zmieniło się wszystko”. Druga scena, czyli opisy doświadczeń mistycznych i odmiennych stanów świadomości, wykład dr. Jędrzeja Morawieckiego, kwiecień 2017

Wyszukiwanie w mediatece:

Wykład dr. Jędrzeja Morawieckiego w ramach kursu wiodącego „Szamanizm syberyjski. Praktyka” Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań

W świetle niedawnych doniesień prasowych i decyzji sądów w dzisiejszej Rosji mówić można o prześladowaniu „nienormatywnych” grup religijnych. Wśród represjonowanych grup znajdują się również szamaniści i neoszamaniści. W opartym na pogłębionych wywiadach biograficznych wykładzie, dr Jędrzej Morawiecki prezentuje opisy doświadczeń mistycznych mieszkańców dawnego ZSRR i ich znaczenie w życiu przeżywających je osób. Przytaczane wypowiedzi zostały zebrane przez autora podczas badań terenowych w Tomsku, Krasnojarsku i Ułan Ude.
21 kwietnia 2017
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Kinowa

 

Rodzaj nagrania: zapis dźwiękowy
Język: polski
Czas trwania: część 1: 60 min; część 2: 62 min
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Nagranie, część 1