Sympozjum w 30. rocznicę powstania Teatru Laboratorium w Wojkowie, maj 1989

Wyszukiwanie w mediatece:

Sympozjum w 30. rocznicę powstania Teatru Laboratorium (fragmenty), zorganizowanego przez Drugie Studio Wrocławskie i Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, uczestnicy: Alina Obidniak, Janusz Degler, Zbigniew Osiński, Roberto Bacci, Jan Ciechowicz, Edward Krasiński, Halina Filipowicz, Emil Orzechowski, Dobrochna Ratajczakowa, Barbara Schwerin von Krosigk, Czesława Mykita-Glensk, Jelena Chodunowa, Siergiej Kurginian, Jana Pilátová, Andriej Droznin, 21 maja 1989, Wojków.

Produkcja Drugie Studio Wrocławskie; język polski, fragmenty w językach włoskim, francuskim i niemieckim (tłumaczone na język polski); czas trwania: 4:02:27

Część 7

Dyskusja, głos zabrali między innymi: Jelena Chodunowa, Siergiej Kurginian, Zbigniew Osiński, Jana Pilátová, Roberto Bacci. Wypowiedzi w języku polskim, rosyjskim i francuskim (tłumaczone na język polski).