Spotkanie z Jerzym Grotowskim w sali Zamku Królewskiego w Warszawie, czerwiec 1975

Wyszukiwanie w mediatece:

Spotkanie z Jerzym Grotowskim w sali Zamku Królewskiego w Warszawie 10 czerwca 1975.

Producent Teatr Laboratorium; język polski; czas trwania: 00:57:27.

Część 1