Spotkanie z Jerzym Grotowskim w auli New York University, grudzień 1970

Wyszukiwanie w mediatece:

Spotkanie z Jerzym Grotowskim w auli New York University 13 grudnia 1970.

Producent New York University/School Of The Arts/Audio and Communications Facility; język francuski; tłumaczenie na język angielski: Jaques Chwat; 02:54:30

Na podstawie stenogramu tego spotkania powstał tekst „Święto”, opublikowany w „Odrze” 1972 nr 6 (136), s. 47–51.

Część 2