Spotkanie z Jerzym Grotowskim w auli New York University, grudzień 1970

Wyszukiwanie w mediatece:

Spotkanie z Jerzym Grotowskim w auli New York University 14 grudnia 1970.

Producent New York University/School Of The Arts/Audio and Communications Facility; język francuski; tłumaczenie na język angielski Jaques Chwat; 03:44:56

Część 1