„Rosja – odwilży już nie będzie”, wykład dr. Jędrzeja Morawieckiego, kwiecień 2017

Wyszukiwanie w mediatece:

Wykład dr. Jędrzeja Morawieckiego z udziałem dr. Wiktora Chrula z Uniwersytetu Moskiewskiego im. Michaiła Łomonosowa w ramach kursu wiodącego „Szamanizm syberyjski. Praktyka” Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań był poświęcony szamanizmowi w kontekście radzieckiej polityki antyreligijnej, renesansu etnicznego po roku 1991, kiedy to naukowcy zaczęli przywdziewać szamańskie kostiumy, a działacze Komsomołu powracać do dawnych obrzędów. Jak szamanizm romansuje z Władimirem Putinem i co szamanów fascynuje w konsumeryzmie i w wizjach globalistycznych?
7 kwietnia 2017
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Kinowa

 

Rodzaj nagrania: zapis dźwiękowy
Język: polski, rosyjski
Czas trwania: 1 godz. 50 min
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego