Jerzy Grotowski w dwudziestolecie Teatru Laboratorium, nagranie z Muzeum Architektury we Wrocławiu, listopad 1979

Wyszukiwanie w mediatece:

Jerzy Grotowski w dwudziestolecie Teatru Laboratorium, nagranie z Muzeum Architektury we Wrocławiu, 15 listopada 1979.

Produkcja Teatr Laboratorium; język polski; czas trwania: 03:40:00

Część 2