„Historyczne i kulturowe uwarunkowania współczesnego, miejskiego szamanizmu buriackiego”, wykład dr. hab. Bartosza Jastrzębskiego, luty 2017

Wyszukiwanie w mediatece:

Wykład dr. hab. Bartosza Jastrzębskiego w ramach Międzynarodowej Konferencji „Szamanizm syberyjski. Praktyka/performatyka” zorganizowanej przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego, która odbyła się 17–18 lutego 2017 roku

Rodzaj nagrania: zapis dźwiękowy
Język: polski
Czas trwania: część 1: 33 min; część 2: 33 min
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Nagranie, część 1