„Grotowski. I co jest do zrobienia”, panel dyskusyjny, styczeń 2019

Wyszukiwanie w mediatece:

Panel dyskusyjny z udziałem dr Agaty Adamieckiej-Sitek, prof. Leszka Kolankiewicza, prof. Dariusza Kosińskiego, prof. Tomasza Kubikowskiego, prowadzący: Jarosław Fret
12 stycznia 2019
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

Rodzaj nagrania: zapis dźwiękowy
Język: polski
Czas trwania: 2 godz. 45 min
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego