„Działalność Teatru Laboratorium 13 Rzędów w Opolu w latach 1959–1964”, spotkanie z aktorami i współpracownikami Teatru 13 Rzędów, marzec 1993

Wyszukiwanie w mediatece:

Nagranie, część 5

Zapis dźwiękowy spotkania Działalność Teatru Laboratorium 13 Rzędów w Opolu w latach 1959–1964 z aktorami i współpracownikami Teatru Laboratorium 13 Rzędów, które odbyło się 12 marca 1993 roku w Ośrodku Grotowskiego.

W spotkaniu udział wzięli: Urszula Bielska, Andrzej Bielski, Irena Flaszenowa, Marta Jahołkowska, Mieczysław Janowski, Ewa Lubowiecka, Wincenty Maszkowski, Teresa Molik; prowadzący Zbigniew Osiński.

Nagranie własne Ośrodka.