„Akt całkowity”, wykład Jarosława Freta, luty 2019

Wyszukiwanie w mediatece:

Wykład Jarosława Freta w ramach kursu wiodącego „Grotowski. Elementarz” Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań
8 lutego 2019
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena


Rodzaj nagrania: zapis dźwiękowy
Język: polski
Czas trwania: 95 min
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego