Wiktor Moraczewski

kulturoznawca, teatrolog, animator kultury, instruktor teatralny, dramaturg. Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność teatrologiczna). Autor wystawy fotograficznej 7.15 p.m. (2017), która była częścią jego pracy licencjackiej napisanej w Katedrze Dramatu i Teatru pod opieką prof. Małgorzaty Leyko, dotyczącej historii teatrów w łódzkim Grand Hotelu. Od 2017 roku współpracuje z Teatrem CHOREA w Łodzi i właśnie tej formacji teatralnej poświęcił swoją pracę magisterską (2020). Współtwórca publikacji To, co w nas ciemne, ulega prześwietlaniu. Pierwsze piętnaście lat Teatru CHOREA (2019).