Przemysław Łoś

profesor Instytutu Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie, specjalista w zakresie chemii fizycznej, elektrochemii i metalurgii ekstrakcyjnej, posiada też szerokie doświadczenie w dziedzinie teorii i zastosowania pomiarów bio-impedancyjnych do diagnostyki medycznej i stomatologicznej. W latach 1975–1989 zaangażowany w działania parateatralne oraz w latach siedemdziesiątych w projekty teatrów studenckich (TA KUL – grupa „Warsztat” i Zespół Misterium z Wrocławia). Kierował działaniami parateatralnymi w organizowanych przez siebie zespołach we Wrocławiu. W latach od 1975 (od Uniwersytetu Poszukiwań Teatru Narodów we Wrocławiu, kiedy współpracował ze Zbyszkiem Cynkutisem i Reną Mirecką) do 1982 roku brał czynny udział w większości działań parateatralnych realizowanych w Polsce przez Instytut Aktora Teatr Laboratorium. Był czynnym uczestnikiem Teatru Źródeł w Polsce. Uczestniczył też sporadycznie w projektach Ewy Benesz.